מקום ראשון בתחרות הבינלאומית "גביע המלומדים העולמי"

מקום ראשון בתחרות הבינלאומית "גביע המלומדים העולמי"