מנהלת חטיבה א – אביבה חדד (עם-שלם)

מנהלת חטיבה א - אביבה חדד (עם-שלם)