מקום ראשון באולימפידה הארצית למתמטיקה

מקום ראשון באולימפידה הארצית למתמטיקה