מקום ראשון בתחרות ארצית לתלמידי מגמת הרדיו יוד – י"ב.

מקום ראשון בתחרות ארצית לתלמידי מגמת הרדיו יוד – י"ב.