מפגשי העשרה – מפגשים עם סופרת בספריית החטיבה – חטיבה ב' דה שליט

מפגשי העשרה - מפגשים עם סופרת בספריית החטיבה - חטיבה ב' דה שליט