העפיל לגמר בתחרות "שורשים" במסגרת בית התפוצות

העפיל לגמר בתחרות "שורשים" במסגרת בית התפוצות