חיה דורון – בפרס "מנהלת מצטיינת – מפעל חיים"

חיה דורון - בפרס "מנהלת מצטיינת - מפעל חיים"