פעילות המשצים במסגרת טיולים

פעילות המשצים במסגרת טיולים