שתתפות בשלב הגמר לעבודת גמר מצטיינות במכון דוידסון שבמכון וייצמן למדע

שתתפות בשלב הגמר לעבודת גמר מצטיינות במכון דוידסון שבמכון וייצמן למדע