ברק אהרוני יא 8 מצטיין במעורבות החברתית

ברק אהרוני יא 8 מצטיין במעורבות החברתית