מקום שביעי באליפות הסייבר

מקום שביעי באליפות הסייבר