השתתפות בגמר אליפות הסייבר הארצית לתיכונים

השתתפות בגמר אליפות הסייבר הארצית לתיכונים