חטיבה עליונה – מקום שני טורניר כספות מכון ויצמן

חטיבה עליונה - מקום שני טורניר כספות מכון ויצמן